FANDOM


LEGO Ambassador (LEGO Lähettiläs) on LEGO Groupin järjestämä ohjelma, jonka tarkoituksena on saada AFOLeiden mielipiteet ja ajatukset yhtiötä koskevissa asioissa. Ohjelmassa sisällä olevat harrastajat (eli Lähettiläät) edustavat erityisellä foorumilla heidän omia yhteisöjään. Ohjelma aloitettiin vuonna 2003 ja se on vieläkin käynnissä.

Ohjelman tarkoitusMuokkaa

Ambassador-ohjelmalla on kaksi pääasiallista tarkoitusta: luoda kanava, jolla kansainvälinen LEGO harrastajakunta voi kertoa mielipiteensä ja kommenttinsa suoraan yhtiölle ja antaa yhtiölle mahdollisuus tietää mitä harrastajakunnassa tapahtuu. Useimmat ohjelman aktiviteetit tapahtuvat keskustelemalla mutta lähettiläiden halutaan olla aktiivisia omassa yhteisössään.

Yhteisöjen kannaltaMuokkaa

Yhteisö, joka on saanut oman Lähettiläänsä ohjelmaan sisälle, pystyy saamaan hyvin suoraviivaisesti tietoa yhtiön sisältä. Vaikka osa keskustelusta joihin lähettiläs osallistuu on suojattu NDA-sopimuksen (saman tyylinen kuin salassapitosopimus) avulla, osa keskustelusta on avointa ja sen avulla yhteisön jäsenet voivat saada vastauksen omiin kysymyksiinsä.

Toisesta näkökulmasta Lähettiläät edustavat yhteisöjensä aktiivisimpia henkilöitä, jotka ovat mukana toiminnassa sekä online- että offline-tilanteissa. Lähettiläiden kautta yhteisöt voivat saada yhtiöstä apua omiin tapahtumiinsa ja aktiviteetteihinsa.

Yhtiön kannaltaMuokkaa

Mitä sitten yhtiö saa Ambassador-ohjelmasta? Lähettiläiden avulla saadaan helposti kerättyä laaja ja monipuolinen yleinen mielipide monesta LUGista ja yhteisöstä ja näin saada tietoon harrastajakunnan ajatus tietystä asiasta. Tätä yleistä mielipidettä voidaan käyttää monissa asioissa kun arvioidaan esimerkiksi uusien teemojen toimivuutta ja markkinavoimia.

Toisaalta Lähettiläät voivat antaa myös omia neuvoja ja ehdotuksia ja päin vastoin useimmissa tilanteissa, yhtiö voi käyttää näitä neuvoja. Tavallisesti harrastajien antamia ehdotuksia ei voida käyttää sillä näille ehdotuksille on erittäin hankala saada kirjallista lupaa. Pahimmassa tapauksessa harrastaja voisi syyttää yhtiötä ideansa varastamisesta ja viedä asian oikeuteen.

Lähettiläiden valintaprosessiMuokkaa

Lähettiläät valitaan kaksi-osaisen prosessin kautta. Ensimmäisessä osassa jokainen Lähettilääksi haluava kirjoittaa hakemuksen ja hakee tällä hakemuksella omasta yhteisönsä muilta jäseniltä suosituksia. Vähintään kolme suositusta saatuaan Lähettilääksi haluava voi lähettää oman hakemuksensa yhtiön LEGO Community Development Teamille joka valitsee kaikista hakemuksista 45 Lähettilästä edustamaan koko yhteisöään.

Katso myösMuokkaa

LinkitMuokkaa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki